Het zoeken naar het inspirerende in het landschap is een Speurtocht zonder einde. Zijn missie is de aanschouwer van zijn werk de ruimtelijkheid van het landschap laten ervaren binnen de beslotenheid van hun huizen.

Bezochte werk locaties:
  • Alle rivieren van ons land
  • Het wad en de eilanden
  • Italie: Toscane en Venetië
  • Ierland
  • Frankrijk